Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych złożonych w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza dla organizacji  pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) nabór przedstawicieli do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w szczególności z zakresu:

Spotkanie Informacyjne Dotyczące Programu Stypendialnego 18

Nowy program stypendialny dla uczniów z regionu, studiujących na I roku Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych, motywowanie ich do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, zapobieganie migracji młodych, utalentowanych ludzi i wspieranie ich kształcenia w celu  zasilania świętokrzyskiego rynku pracy – takie są cele inicjatywy, podjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, sfinansowania stypendium dla studentów rozpoczynających od października 2024 roku naukę na kierunkach technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Dziś w auli tej uczelni wicemarszałek Renata Janik omówiła główne założenia programu „Stypendia dla studentów z województwa świętokrzyskiego I roku Politechniki Świętokrzyskiej  finansowane z budżetu województwa świętokrzyskiego” oraz zasady ubiegania się o stypendium.

Wyświetlane od 1 - 10 z 651