Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Zmiana Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu „Bezpieczna Przyszłość” do 31 października 2020 roku nastąpiły zmiany w Regulaminie udzielania grantów:

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu w trybie nadzwyczajnym w związku z realizacją projektu „Bezpieczna przyszłość” w ramach działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu w trybie nadzwyczajnym w związku z realizacją projektu „Bezpieczna przyszłość” w ramach działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER 2014-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłasza nabór wniosków o udzielenie Grantu w trybie nadzwyczajnym w związku z realizacją projektu „Bezpieczna Przyszłość” w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wyświetlane od 1 - 10 z 385