Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Wileńska 34

Oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, fax: 41/ 344-30-94, e-mail: paulina.wozniak@sejmik.kielce.pl

Kolejna zmiana regulaminu konkursu na tworzenie centrów usług społecznych nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20

Kolejna zmiana regulaminu konkursu na tworzenie centrów usług społecznych nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej PO WER w zakresie zmiany formuły konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” z trybu zamkniętego na otwarty z podziałem na rundy, Instytucja Organizująca Konkurs dokonała zmiany rozdziału 3.2 Terminy składania wniosków, a jego aktualna wersja wygląda następująco:

Zmiana regulaminu konkursu na tworzenie centrów usług społecznych nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20

Zmiana regulaminu konkursu na tworzenie centrów usług społecznych nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20

Informujemy, iż Instytucja Organizująca Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 na tworzenie centrów usług społecznych dokonała zmian w regulaminie konkursu, w tym zmianie uległy zapisy m.in.:
• Rozdziału 2.3 Partnerzy.
• Rozdziału 2.4 Grupa docelowa.
• Rozdziału 2.6 Zadania, kryterium dostępu nr 4, w którym uszczegółowiono przykładowe koszty do rozliczenia w ramach 80% kosztów bezpośrednich.

Ukonstytuowała się Świętokrzyska Rada Seniorów nowej kadencji

Ukonstytuowała się Świętokrzyska Rada Seniorów nowej kadencji

16 członków – zarówno osób niezrzeszonych, jak i przedstawicieli instytucji oraz organizacji skupiających i działających na rzecz seniorów liczyć będzie Świętokrzyska Rada Seniorów w kadencji 2020-2025. W poniedziałek, 9 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się uroczyste, inauguracyjne posiedzenie Rady, podczas którego z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz wicemarszałek Renaty Janik członkowie Rady otrzymali nominacje. Wybrani zostali także Przewodnicząca, Zastępca Przewodniczącej oraz Sekretarz Świętokrzyskiej Rady Seniorów.

O wsparciu dla organizacji pozarządowych podczas konferencji w Kielcach

O wsparciu dla organizacji pozarządowych podczas konferencji w Kielcach

Możliwości finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe były jednym z najważniejszych tematów konferencji pn. „Organizacje pozarządowe partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”. Zorganizował ją Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski oraz Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim.

Wyświetlane od 1 - 10 z 371