Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Arkadiusz Ślipikowski (2)

#ŚwiętokrzyskieMuremZaPolskim Mundurem – finał akcji w Końskich

Dziś w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich odbyło się podsumowanie akcji #ŚwiętokrzyskieMuremZaPolskimMundurem, która jest społeczną, oddolną inicjatywą mieszkańców naszego województwa. Wyraża solidarność i wdzięczność dla naszych służb mundurowych broniących polskiej granicy. Inicjatorami akcji są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.

Informacja o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”.

Informacja o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026”.

Splecione ręce

Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

Program Współpracy to dokument programowy wyznaczający politykę Województwa wobec organizacji pozarządowych. Ma na celu kontynuację dotychczasowej współpracy, a także profesjonalizację oraz standaryzację reguł i zasad wzajemnej współpracy między samorządem województwa z wszystkimi podmiotami, które aktywnie działają na terenie województwa świętokrzyskiego. Współpraca Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi realizowana na podstawie corocznego Programu Współpracy to trwałe wkomponowanie organizacji pozarządowych w strukturę działań samorządu województwa i przykład dobrej praktyki współpracy.

Wyświetlane od 1 - 10 z 474