Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Wicemarszałek Renata Janik I Wicemarszałek Marek Bogusławski Podczas ObradŚwiętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Obradowała Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się dziś posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku. W obradach uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik i wicemarszałek Marek Bogusławski. Głównym tematem posiedzenia było opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI, W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Nabór wniosków w 2023 /realizacja inwestycji w roku 2024/

Do 30 listopada roku można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Jest to ustawowe zadanie samorządu województwa, wynikające z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.). Zgodnie z ustawą, zadanie to może być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicy spotkania na zdjęciu zbiorowym

Podsumowano projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”/Підсумки проекту «Свєнтокшиське для України»

Udzielenie wielowymiarowego wsparcia społecznego, integracji społecznej, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w województwie świętokrzyskim – takie cele wyznaczono projektowi „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, który dziś podsumowano w Filharmonii Świętokrzyskiej. W wydarzeniu wzięła udział wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka, partnerzy oraz uczestnicy projektu. / Забезпечення багатовимірної соціальної підтримки, соціальної інтеграції, професійної активізації та адаптації до соціокультурних умов біженців з Україниу Свєнтокшиському воєводстві – такі цілі були поставлені перед проектом «Свєнтокшиське для України», підсумки якого підводили сьогодні у Свєнтокшиській Філармонії. У заході взяли участь віце-маршалек Рената Янік, директор Регіонального Осередку Соціальної Політики Ельжбета Корусь, директор Департаменту Впровадження Європейського Соціального Фонду Катажина Кубіцька, партнери та учасники проекту. 
Obrady Kapituły

Obradowała kapituła nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Nagroda „Świętokrzyski Anioł Dobroci” ustanowiona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stanowi wyraz szacunku i uznania za trud pracy i zaangażowanie pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej. Dziś, pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Kapituła Oceniająca Wnioski, spośród wszystkich 27 zgłoszeń wybrała laureatów.  Poznamy ich na uroczystej gali 20 listopada. W obradach kapituły brali udział m.in.: wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus. 

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedstawicieli III sektora oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego do konsultacji oraz konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji  Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.”

Świętokrzyskie Dla Ukrainy

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Elżbieta Korus gościem programu podsumowującego projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy”/ Директор Регіонального Осередку Соціальної Політики в м. Кельце Ельжбета Корусь про підбиття підсумків проекту в програмі «Свєнтокшиське для України»

Zapraszamy do obejrzenia programu podsumowującego projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Gościem programu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” była Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach./ Запрошуємо до перегляду випуску, що підсумовує проект «Свєнтокшиське для України». Гостем програми «Свєнтокшиське для України» була директор Регіонального Осередку Соціальної Політики в Кельце Ельжбета Корусь. 

Wyświetlane od 50 - 60 z 677