Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych złożonych w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza dla organizacji  pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) nabór przedstawicieli do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w szczególności z zakresu:

Spotkanie Informacyjne Dotyczące Programu Stypendialnego 18

Nowy program stypendialny dla uczniów z regionu, studiujących na I roku Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych, motywowanie ich do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, zapobieganie migracji młodych, utalentowanych ludzi i wspieranie ich kształcenia w celu  zasilania świętokrzyskiego rynku pracy – takie są cele inicjatywy, podjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, sfinansowania stypendium dla studentów rozpoczynających od października 2024 roku naukę na kierunkach technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Dziś w auli tej uczelni wicemarszałek Renata Janik omówiła główne założenia programu „Stypendia dla studentów z województwa świętokrzyskiego I roku Politechniki Świętokrzyskiej  finansowane z budżetu województwa świętokrzyskiego” oraz zasady ubiegania się o stypendium.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu zawierającego zbiór programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza mieszkańców województwa świętokrzyskiego do konsultacji społecznych projektu Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji społecznej projektu dokumentu zawierającego zbiór programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej  województwa świętokrzyskiego na lata 2023-2028 tj. „Ramowy program ochrony osób doznających przemocy domowej”, „Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową”, „Ramowy program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową”.

Spotkanie mikołajkowe osób z niepełnosprawnościami

Spotkanie mikołajkowe osób z niepełnosprawnościami

Piękną zabawę, integrację oraz wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami zapewnili Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach wraz z Fundacją „Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej” w Kielcach organizując spotkanie mikołajkowe dla osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu wzięła udział wicemarszałek Renata Janik, senator Krzysztof Słoń, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Arkadiusz Ślipikowski, Świętokrzyski Rzecznik Do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami Michał Wrona. 

Kiermasz Ekonomii Społecznej

Trwa Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej

Pięknie wykonane przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowych, czy zakładów aktywności zawodowej stroiki oraz ozdoby świąteczne można kupić na Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbywa się w naszym urzędzie. Dziś świąteczne ozdoby dla swoich bliskich kupili: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, wicemarszałek Marek Bogusławski, członkowie Zarządu: Tomasz Jamka i Marek Jońca, Sekretarz Województwa Mariusz Bodo.

Wyświetlane od 30 - 40 z 677