Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Zapraszamy Na Kiermasz świę;teczny

Zapraszamy na kiermasz świąteczny. Wspierajmy podmioty ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej po raz kolejny organizuje Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej , który odbędzie się w dniach 4 – 5.12.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz w innych instytucjach publicznych na terenie Kielc. Do zakupu świątecznych ozdób, a co za tym idzie – pomocy podopiecznym warsztatów terapii zajęciowych, czy zakładów aktywności zawodowej zachęcają marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz dyrekcja ROPS. 

Wicemarszałek Renata Janik I Wicemarszałek Marek Bogusławski Podczas ObradŚwiętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Obradowała Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się dziś posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku. W obradach uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik i wicemarszałek Marek Bogusławski. Głównym tematem posiedzenia było opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.

Wyświetlane od 40 - 50 z 675