Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Statutu Świętokrzyskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571), Uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 r., poz. 1917) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poddaje konsultacjom oraz konsultacjom społecznym projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Statutu Świętokrzyskiej Rady Seniorów.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Przed Budynkiem Urzędu

Ruszają szkolenia z zakresu tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji

Rozpoczynamy pierwsze wyjazdowe szkolenie z zakresu tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI), organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Marszałek Andrzej Bętkowski wspólnie z Elżbietą Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach i Arkadiuszem Ślipikowskim, zastępcą dyrektora ROPS zainaugurowali pierwsze z pięciu szkoleń, w których wezmą udział pracownicy jednostek samorządu terytorialnego gmin i powiatów oraz ich jednostek organizacyjnych, podmiotów  uczestniczących w opracowaniu LPDI w gminach, powiatach.

Uchodźcy z Ukrainy integrowali się na pikniku w Tokarni

Uchodźcy z Ukrainy integrowali się na pikniku w Tokarni/Біженці з України інтегрувалися на пікніку в Токарні

Integracja obywateli Ukrainy ze społecznością województwa a także możliwość prezentacji kultury i dziedzictwa naszego regionu – taki był cel pikniku dla uchodźców zamieszkujących nasz region, zorganizowanego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, który odbył się dziś w skansenie w Tokarni. W wydarzeniu wzięli udział: dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski, przedstawiciele samorządów, z którymi realizowany jest projekt.

Wyświetlane od 60 - 70 z 677