Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU REGIONALNEGO PLANU ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH I DEINSTYTUCJONALIZACJI DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2023-2025

Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą Strategia Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.) nakłada na samorząd województwa obowiązek opracowania Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 6156/22 z dnia 16 listopada 2022 podjął pracę nad opracowaniem Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji oraz powołał Zespół Konsultacyjno-Doradczy ds. Opracowania Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.

Wyświetlane od 110 - 120 z 690