Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Wspólne Zdjęcie Uczestników

O realizowanych kursach językowych oraz zawodowych w lokalnych mediach/ Про реалізовані мовні і професійні курси в місцевих ЗМІ

Zapraszamy do obejrzenia relacji w TVP Kielce oraz Telewizji Świętokrzyskiej z kursów języka polskiego oraz kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”./ Запрошуємо до перегляду репортажів в TVP Kielce та Telewizji Świętokrzyskiej з мовних, а також професійних курсів реалізованих в рамах проекту «Свєнтокшиське для України».

Szkolenie Z Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Zdjęcie Prelegentów

Szkolenie z tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji

W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyło się dziś spotkanie upowszechniająco-informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego „Popularyzacja CUS, procesu DI oraz tworzenia LPDI”. Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach partnerskiego projektu pn. „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wyświetlane od 70 - 80 z 677