Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Konferencja prasowa wicemarszałek Renaty Janik

113 mln zł z funduszy europejskich na wsparcie dla seniorów i osób niesamodzielnych

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w I kwartale tego roku uruchamia kwotę blisko 113 mln zł, przeznaczoną na działania, które będą kompleksowo wspierały osoby niesamodzielne, w tym seniorów, z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Działania dofinansowane z funduszy europejskich obejmą m. in. tych seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także wymagają różnego rodzaju opieki medycznej. O szczegółach poinformowała podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicemarszałek Renata Janik.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych złożonych w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza dla organizacji  pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) nabór przedstawicieli do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w szczególności z zakresu:

Wyświetlane od 20 - 30 z 675