Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Kwestie aktualnego stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizacji programu Mieszkanie Plus w województwie świętokrzyskim oraz Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018 były poruszane podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

– Podstawowym punktem naszych obrad jest kwestia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Dużo na ten temat się mówi, dlatego u źródła chcemy dowiedzieć się, jak wygląda realizacja tego programu, który jest bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju naszego województwa i wszyscy mamy tego świadomość – powiedział, rozpoczynając obrady, Tomasz Tworek, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Pierwszą kwestią było zagadnienie aktualnego Stanu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Przedstawił go Tomasz Janusz, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

– Nasza alokacja w tej perspektywie finansowej wynosi 4,8 mld złotych. Do tej pory udostępniono wnioskodawcom 90% alokacji w 174 naborach. Ubiegający się o dotacje złożyli 3339 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość 5,6 mld złotych. Kontraktacja na koniec stycznia wynosi 32,4% alokacji programu plus ponad 17% alokacji zakontraktowanej w formie pre-umów, co daje prawie 50% alokacji łącznie. Na koniec stycznia udało się przekazać do certyfikacji ponad 7,7% alokacji – mówił Tomasz Janusz.

Na pytania dotyczące m.in.  kwestii dotyczącej pre-umów mówił natomiast Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Wartość projektów złożonych do dofinansowania w obecnie trwającej perspektywie, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, wynosi 1,7 miliarda złotych. Biorąc pod uwagę, że wartość dokumentacji niektórych z nich może wynosić 3,4% wartości całego projektu, możemy oszacować, że koszt dokumentacji, która nie została zrobiona niepotrzebnie to aż 51,5 miliona złotych. Tyle nie wydały samorządy. Obecnie nie przypominam sobie, ale jeżeli były takie pre-umowy, które później nie zamieniły się w umowy, to można policzyć je na palcach jednej ręki – wyjaśniał Marek Szczepanik, który zapewnił, że władze województwa są w stałym kontakcie z Komisją Europejską, by jak najlepiej wykorzystać przysługujące środki.

Prezentację zawierającą wskaźniki poziomu realizacji programu przez wszystkie województwa przedstawił przedstawiciel strony rządowej Jacek Sułek, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zdaniem Agaty Wojtyszek, wojewody świętokrzyskiego w wielu aspektach analizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i Komisję Europejską, województwo świętokrzyskie znacząco odstaje od innych regionów Polski pod względem realizacji programów operacyjnych.

Podczas posiedzenia Robert Wzorek, dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, przedstawił 3. stan realizacji programu Mieszkanie Plus w województwie świętokrzyskim.

– Wojewoda jako organ administracji rządowej nie będzie bezpośrednio budował budynków mieszkalnych. Wojewoda przede wszystkim gromadzi informacje na temat nieruchomości, które mogłyby być wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego. Ustalono, że na cel ten można wykorzystać 5453 nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 2496,15 ha. Przekazaliśmy również informacje o programie pilotażowym tego projektu. 52 gminy nie były zainteresowane programem “Mieszkanie Plus”, 6 zgłosiło swój akces do niego, 18 było gotowych na darowiznę nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, a 12 gmin było ogólnie zainteresowanych – mówił Robert Wzorek.

W ostatnim punkcie posiedzenia, Rada pozytywnie zaopiniowała Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018.

– W 2017 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 26 765 bezrobotnych, a poziom bezrobocia na koniec grudnia 2017 roku był niższy o 10 556 osób w porównaniu z końcem roku 2016. Głównym filarem realizacji tego programu był Europejski Fundusz Społeczny, a niestety okrojone zostały środki funduszu pracy. Dziękuję stronie społecznej czyli instytucjom pozarządowym za aktywne włączenie się w realizację programu – mówił Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.