Posiedzenie zespołu ds. szkolnictwa

Z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Edukacja przez Internet odbyło się w dniu 5 kwietnia 2018 r. posiedzenie Zespołu ds. szkolnictwa.

Pan Karol Kaleta i Tomasz Molęda przedstawili profil i główne kierunki działalności stowarzyszenia, którego celem jest propagowanie oraz rozwój inicjatyw i postaw sprzyjających ewaluacji i lepszemu wykorzystaniu nowych technologii oraz sieci Internet. Podzielili się wnioskami i doświadczeniami z realizacji programów edukacyjnych i szkoleniowych kierowanych do młodzieży, pracowników młodzieżowych, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, firm, instytucji i przedsiębiorców.

W wyniku dyskusji z przedstawicielami  Stowarzyszenia członkowie Zespołu zwrócili uwagę na wpływ formuły egzaminu zawodowego na ramy programowe w szkołach branżowych i konieczność specjalizacji kształcenia zawodowego na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Podczas spotkania diagnozowano również przyczyny braku zainteresowania młodzieży edukacją branżową, zwrócono uwagę na znaczenie profesjonalnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 
Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Stowarzyszenia Edukacja przez Internet przedstawili „Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego” opracowane na podstawie badań przeprowadzonych wśród osób młodych należących do grupy NEET  i przedsiębiorców, skierowane dla instytucji rynku pracy, w kontekście zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W drugiej części spotkania Zespół dyskutował nt. planowanych działań gremium. Przewodniczący Zespołu wystąpił z propozycją  organizacji spotkania Zespołów funkcjonujących przy instytucjach i podmiotach administracji publicznej, zajmujących się problematyką szkolnictwa zawodowego.