Obradowało prezydium WRDS

Obradowało prezydium WRDS

Podczas posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 16 kwietnia br. omawiane były tematy dotyczące sytuacji w CELSA Huta Ostrowiec. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele CELSA Huta Ostrowiec, którzy zwrócili się z prośbą o podjęcie przez WRDS inicjatywy na rzecz  przemysłu hutniczego. WRDS wyraziła już w tej kwestii dwa stanowiska, a 20 grudnia 2017 Rada wystąpiła do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie ulgi od opłaty jakościowej.

W kolejnej części spotkania dyskutowano o finansowaniu działalności WRDS w Kielcach oraz o planowanych działania rady w roku bieżącym.

Prezydium WRDS ustaliło termin i tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego.

Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Tworek.