20181114 113807

Szkolenie dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach

Nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego była tematem szkolenia skierowanego do członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach oraz członków zespołów roboczych działających przy WRSD w Kielcach. Szkolenie, które odbyło się 14 listopada 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Grand Meeting Center w Kielcach było zorganizowane przez Biuro WRDS w Kielcach.

Prowadząca szkolenie pani Katarzyna Łażewska– Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego poinformowała uczestników, że w ramach wzmocnienia dialogu regionalnego, realizowanego przez wojewódzkie rady dialogu społecznego (WRDS), doprecyzowano kompetencje WRDS, procedury głosowań, zasady finansowania ekspertyz i opinii oraz kosztów związanych z podróżami służbowymi i kosztów dojazdu na posiedzenia delegowanych członków WRDS, wykonujących zadania zlecone przez prezydium WRDS.

Galeria zdjęć