Dsc04075

WRDS o sytuacji dróg w województwie

Głównym tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego była dyskusja na temat możliwości koordynacji działań zarządców infrastruktury drogowej, działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Mowa była również o bezpieczeństwie pracy.

Obrady otworzyła Elżbieta Drogosz, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia plenarnego, nastąpiła dyskusja na temat koordynacji działań w infrastrukturze drogowej.

– Poruszam ten temat, gdyż uważam, że pora poważnie potraktować sprawę dróg w kontekście budowy infrastruktury a także transportu publicznego. To dwa najważniejsze obowiązki samorządów wobec mieszkańców. Państwo drobnymi krokami możecie sprawić, że kierowcy, mieszkańcy i pasażerowie będą mieli wygodniejsze życie przy budowie i remontach dróg – mówił Aleksander Kabziński.

Obecne działania na drogach krajowych w województwie przedstawiła Małgorzata Pawelec – Buras, rzecznik Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.

– W województwie świętokrzyskim realizujemy obecnie nie tylko duże inwestycje drogowe, ale również remonty nawierzchni oraz zadania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówiła Małgorzata Pawelec – Buras.

– Widzimy mieszkańców i to dla nich budujemy drogi i obwodnice. Zawsze staramy się przeprowadzać nasze prace w jak najmniejszym stopniu uciążliwe. W tym roku skończymy jeszcze 3 inwestycje z programu Rozwój Polski Wschodniej oraz 2 z Regionalnego Programu Operacyjnego – powiedział Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Informację nt. stanu wypadkowości w województwie świętokrzyskim przedstawił Grzegorz Kwiatek, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach.

– W okresie styczeń – wrzesień 2018 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 26 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych zostało 29 osób, w tym 6 śmiertelnie i 16 ciężko. Głównymi przyczynami są brak właściwego nadzoru, brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne oraz brak lub niewłaściwe szkolenia pracowników – mówił Grzegorz Kwiatek, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach.

Przewodniczący Zespołu ds. transportu WRDS, Jacek Sułek, przedstawił ustalenia i wnioski swojego Zespołu.

– Pierwszym tematem jest obwodnica Klimontowa, na którą przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Ma ona powstać około 2,5 roku. Monitorujemy sytuację, ale nie możemy zablokować ruchu ciężarowego. Co do planów ustawy o transporcie zbiorowym, to niestety 6. wersja ustawy nie będzie dalej procedowana, gdyż wywołała ona duże kontrowersje wśród grup społecznych. Nowy projekt ma przygotować zupełnie nowy departament i nie wiemy kiedy się on ukaże. Czasu jest jednak mało, gdyż stary system może funkcjonować do grudnia 2019 roku. Kolejną sprawą jest start dużego programu remontu dróg samorządowych, wprowadzający wieloletnie planowanie inwestycji, dzięki czemu tworzone będą ich harmonogramy. Dla województwa oznacza to w przyszłym roku około 250 mln złotych – mówił Jacek Sułek, dyrektor wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.