Aktualności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

WRDS o zmianach struktury instytucjonalnej w regionie i ograniczeniu handlu w niedzielę

WRDS o zmianach struktury instytucjonalnej w regionie i ograniczeniu handlu w niedzielę

Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej, omawiane były tematy realizacji w województwie świętokrzyskim Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Członkowie rady zajęli się również propozycją zakazu handlu w niedzielę,reorganizacją Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu oraz likwidacji Rejonów Energetycznych w Jędrzejowie i Końskich.

Posiedzenie prezydium WRDS

W dniu 13 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, w sprawie natężenia ruchu samochodów ciężarowych w centrum  Klimontowa. W spotkaniu udział wzięła Pani Agnieszka Rojek, przedstawicielka Komitetu Protestacyjnego mieszkańców Klimontowa oraz reprezentujący Kopalnie Dolomitu S.A. Pan Longin Bokwa – Prezes Zarządu. Na posiedzenie zaproszeni zostali również zarządcy dróg powiatowych i wojewódzkich. W posiedzeniu uczestniczyli także Pan Andrzej Kryj – Poseł na Sejm RP, Pan Marek Goździewski – Wójt Gminy Klimontów oraz Pan Jan Maćkowiak – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Celsa Huta Ostrowiec, inwestycje na drogach i kolei tematami obrad WRDS

Celsa Huta Ostrowiec, inwestycje na drogach i kolei tematami obrad WRDS

W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ponad 20 członków Rady dyskutowało o projekcie Świętokrzyskiego Planu Działań na rzecz zatrudnienia, inwestycji na drogach krajowych w naszym województwie oraz Planie Kolejowym do 2023 roku. Niezwykle istotną kwestią były również problemy funkcjonowania hutnictwa stali. Posiedzeniu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, a uczestniczył w nim również wicemarszałek województwa, Jan Maćkowiak.

Obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Obradowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Kondycji polskiego przemysłu hutniczego, wyzwaniom przed nim stojących oraz zagrożeniom dla jego dalszego funkcjonowania poświęcone było posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył  marszałek Adam Jarubas. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele CELSA Huta Ostrowiec: dyrektor generalny CELSA Huta Ostrowiec Juan Antonio Veristain, pełnomocnik ds. współpracy z administracja publiczną Bogumiła Wyrzykowska oraz przewodniczący NSZZZ „Solidarność” w CELSA Huta Ostrowiec, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Wojciech Krasuski.

Wyświetlane od 50 - 60 z 61