Nadzywczajne posiedzenie prezydium WRDS

W dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 9.00 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium WRDS, poświęcone omówieniu wniosku Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zwołanie posiedzenia Rady w sprawie problemów gminy Łagów. Wójt Gminy Łagów apeluje o zwrócenie uwagi na problemy mieszkańców tej gminy, związane z funkcjonowaniem kopalń i zakładów przeróbczych na tym terenie. Uznając wagę i złożoność problemu, Prezydium zasugerowało powołanie Zespołu problemowego, który zajmie się ww. zagadnieniem.