Posiedzenie prezydium WRDS

W dniu 13 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, w sprawie natężenia ruchu samochodów ciężarowych w centrum  Klimontowa. W spotkaniu udział wzięła Pani Agnieszka Rojek, przedstawicielka Komitetu Protestacyjnego mieszkańców Klimontowa oraz reprezentujący Kopalnie Dolomitu S.A. Pan Longin Bokwa – Prezes Zarządu. Na posiedzenie zaproszeni zostali również zarządcy dróg powiatowych i wojewódzkich. W posiedzeniu uczestniczyli także Pan Andrzej Kryj – Poseł na Sejm RP, Pan Marek Goździewski – Wójt Gminy Klimontów oraz Pan Jan Maćkowiak – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

 

 Mieszkańcy Klimontowa od lat borykają się  z uciążliwościami wynikającymi z intensywnego ruchu ciężarówek, głównie transportujących urobek kopalni dolomitu w Jurkowicach. Wprowadzone zmiany organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 758 tj. ograniczenie ruchu dla pojazdów ciężarowych w godzinach nocnych oraz skierowanie jednego kierunku ruchu odcinkiem drogi gminnej, w odczuciu mieszkańców Klimontowa nie wpłynęły znacząco na poprawę ich sytuacji. 

W zgodnej ocenie Prezydium Rady oraz wszystkich stron rozwiązaniem będzie wybudowanie obwodnicy Klimontowa.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Pan Damian Urbanowski  poinformował, że prawdopodobnie we wrześniu wydana zostanie decyzja środowiskowa, dotycząca budowy obwodnicy Klimontowa. Wówczas drogowcy mają ogłosić przetarg na jej zaprojektowanie i budowę. Realizacje tej inwestycji planuje się wstępnie na 2019 rok.

O kompromis do czasu rozwiązania problemu zaapelował do przedstawicieli mieszkańców i Kopalni Dolomitu S.A. wójt Klimontowa.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach podjęło decyzję o powołaniu Zespołu problemowego WRDS ds. transportu,  który w ramach swoich zadań ma między innymi współdziałać z przedstawicielami mieszkańców Klimontowa, Kopalni Dolomitu S.A. oraz Wójtem Gminy Klimontów na rzecz wypracowania kompromisowego rozwiązania istniejącej sytuacji.