Nadzwyczajne Posiedzenie Wrds (15)

Obradowało prezydium WRDS

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 30 lipca br. omówione zostały planowane zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, którzy zwrócili się z prośbą o zajęcie przez WRDS stanowiska w sprawie proponowanych przez Annę Zalewską, minister edukacji narodowej, zmian w zakresie szkolnictwa branżowego (zawodowego).

Na zakończenie spotkania prezydium WRDS ustaliło termin i tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego. Naradzie przewodniczyła Elżbieta Drogosz.

Galeria zdjęć

Lokalizacja