Na Ponidziu budynki użyteczności publicznej już po termomodernizacji

Na Ponidziu budynki użyteczności publicznej już po termomodernizacji

Zakończyła się termomodernizacja 20 budynków użyteczności publicznej z terenu powiatów buskiego i pińczowskiego. Obiekty zyskały nowy wygląd oraz nowoczesne instalacje grzewcze, co przyczyni się do zmniejszenia ich zapotrzebowania na energię cieplną. W środę, 25 czerwca, w uroczystym oddaniu inwestycji udział wziął Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Dzięki termomodernizacji poprawiła się estetyka obiektów i co najważniejsze, inwestycje pozwolą osiągnąć duże oszczędności w zużyciu energii oraz mniejszą emisję ciepła do środowiska.

 – Efektywność energetyczna, termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła to kilka podstawowych obszarów strategii Zielone Świętokrzyskie. To także jeden z podstawowych celów programu Europa 2020. Często powtarzamy, że na każdym poziomie trzeba podejmować działania, które będą służyć temu, aby świętokrzyskie było bardziej czystym województwem i tak się dzieje w tym przypadku – mówił marszałek Adam Jarubas. – Projekt dotyczył obszarów, które są premiowane nie tylko w mijającym okresie programowania, będą także jednym z głównych obszarów wsparcia w nowym okresie programowania. Chcę pogratulować beneficjentom doskonałej współpracy. Mam nadzieje, że kolejne projekty będą realizowane z podobnym skutkiem.


W ramach projektu działaniami termomodernizacyjnymi na terenie powiatu buskiego objęte zostały budynki czterech obiektów użyteczności publicznej: Zespołu Opieki Zdrowotnej, hali Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach oraz budynku warsztatów szkolnych ZSTI.

– Cieszę się, że w powiecie buskim będziemy mogli wyeliminować znaczną ilość pyłów i gazów, które idą do atmosfery, a tym samym polepszyć czystość naszego powietrza – podkreślał Jerzy Kolarz, starosta buski.

 
W szpitalu buskim, który był największym beneficjentem, wykonana została m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian i stropodachów oraz wymiana pieca wraz z instalacją c.o.

– Przy tych wydatkach, które ponosimy na energię cieplną i energetyczną, efekt prac świetnie przekłada się na oszczędności oraz komfort pacjentów. Pacjenci mają lepszą atmosferę, sale zyskały lepsze ocieplenie, wentylacje, a także klimatyzację, co w dzisiejszych warunkach jest standardem. Cieszymy się, że pieniądze z programów operacyjnych są pożytkowane właśnie na takie cele – mówił Grzegorz Gałuszka, dyrektor buskiego szpitala.

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 10 mln zł, procentowy udział środków Unii Europejskiej stanowił 50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifiikowanych.

 Źródło:  www.wrota-swietokrzyskie.pl