Barbórka PGNiG w Kielcach

Barbórka PGNiG w Kielcach

W kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Kielcach odbyła się uroczysta msza święta rozpoczynająca doroczne uroczystości barbórkowe Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A. Oddział w Kielcach. Poświęcony został też sztandar kieleckiego Zakładu Gazowniczego. W wydarzeniu udział wziął Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

 

Obchody Dnia Górnika są związane z celebrowaniem dnia świętej Barbary, patronki górników. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele górnictwa naftowego i gazownictwa. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych.

– Święta Barbara jest patronką wszystkich górników niezależnie od branży i dlatego pracownicy gazownictwa, również są mocno związani z tym świętem – mówił obecny podczas uroczystości Ireneusz Krupa, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

– Życzę wszystkim, którzy swoje życie zawodowe związali z branżą górnictwa naftowego i gazownictwa, spokojnej i bezpiecznej pracy, jak również aby czuli się docenieni za wysiłek i trud jaki w nią wkładają – mówił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Msza święta była okazją do poświęcenia sztandaru Zakładu Gazowniczego w Kielcach. – Niech pod tym sztandarem Święta Barbara zawsze darzy was łaskami, a wy starajcie się być tego godni – brzmiała formuła poświęcenia.

– Sztandar jest najgodniejszym znakiem danej zbiorowości i symbolem wysokiego stopnia skupienia się jej członków wokół głoszonych idei. Bądźcie mu wierni, kultywujcie najlepsze tradycje, noście ten sztandar wysoko – podkreślał główny celebrans uroczystości.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce.

 

Lokalizacja