Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Rzecznik Mlodziezy1

6 marca 2014r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oficjalnie poinformował o utworzeniu społecznej funkcji rzecznika młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Nasz region stał się tym samym czwartym w Polsce, w którym młodzież ma swego przedstawiciela przy władzach województwa. Na stanowisko rzecznika młodzieży została powołana Pani Barbara Zamożniewicz. Od kwietnia 2015 pełni ona także funkcję doradcy marszałka ds. młodzieży.

CO ROBI RZECZNIK MŁODZIEŻY?:

  • Pośredniczy pomiędzy środowiskiem młodzieży (organizacjami młodzieżowymi i pracującymi z młodzieżą, grupami nieformalnymi, radami młodzieży) a Urzędem Marszałkowskim. Ułatwia kontakty między urzędem a młodzieżą.
  • Promuje pozytywne przykłady aktywności młodzieży w regionie oraz przykłady pozytywnej pracy różnych instytucji na rzecz młodzieży. Zbiera informacje i upowszechnia dobre praktyki w tym obszarze. Działa na rzecz budowy pozytywnego wizerunku młodzieży w regionie a z drugiej strony- wizerunku regionu jako przyjaznego dla młodzieży.
  • Wspiera środowiska młodzieżowe merytorycznie przekazując informacje o ciekawych szkoleniach, warsztatach, konkursach grantowych.
  • Animuje współpracę oraz sieciowanie organizacji i grup młodzieżowych w regionie.
  • Inicjuje i wspiera systemowe rozwiązania na poziomie regionu służące zwiększeniu aktywności społecznej młodzieży, np. dotyczące finansowania inicjatyw młodzieżowych, informacji młodzieżowej, współpracy młodzieży z administracją.

KONTAKT:
Barbara Zamożniewicz
e-mail:rzecznik.mlodziezy@gmail.com
tel.: 603 622 630

Rzecznik Mlodziezy Fb1

Rzecznik Mlodziezy Logo1