Czekają na ciekawe pomysły biznesowe

Czekają na ciekawe pomysły biznesowe

Jeśli masz interesujący pomysł na działalność gospodarczą, spróbuj swoich sił w konkursie ph. “Start up – Anatomia Biznesu w Skarżysku-Kamiennej 2018”. Projekty można przesyłać do 31 lipca do organizatora przedsięwzięcia, którym jest Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej.


Jak informuje inicjator konkursu, biznesowe plany mogą zgłaszać: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zespoły projektów, z Polski i z zagranicy. Warunkiem udziału jest przesłanie do 31 lipca formularza zgłoszeniowego oraz prezentacji projektu – pomysłu biznesowego na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Skarżysko-Kamienna na adres e-mail: coi@coi.skarzysko.pl. Organizator zaznacza, że przedstawiane inicjatywy mogą być zarówno w fazie koncepcji, prototypu, jak i we wczesnej fazie ekspansji rynkowej, a także w zaawansowanej fazie realizacji.

Ocena projektów będzie przebiegać dwuetapowo. W pierwszej części Kapituła Konkursu przejrzy nadesłane zgłoszenia i wybierze trzy najlepsze pomysły. Wytypowani zaprezentują swoje koncepcje 1 września w trakcie III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku-Kamiennej. Biorąc pod uwagę:doświadczenie uczestnika w kontekście planowanego projektu, wiarygodność diagnozy rynku,innowacyjność, kreatywność, potencjał rynkowy oraz unikalność projektu, jury wyłoni zwycięzcę. Otrzyma on nagrodę pieniężną w kwocie 2 tysięcy złotych.

Szczegóły konkursu znajdują w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej skarżyskiego COI.

Lokalizacja