Identyfikacja wizualna – wydarzenia

Organizatorów przedsięwzięć / wydarzeń uwzględnionych w Kalendarzu Obchodów Roku Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego prosi się o zastosowanie następujących oznaczeń:

  • umieszczenia w widocznych miejscach logotypu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego, np. przy pomocy roll-upów, banerów, winderów, ścianek, itp.
  • istnieje możliwość wypożyczenia roll-upów z logotypem 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego z Biura Komunikacji Społecznej lub Departamentu Promocji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
  • prezentacje wykorzystywane w czasie realizacji przedsięwzięcia powinny zostać przygotowane na szablonie prezentacji z logotypem 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego. Tło do prezentacji w Power Point zostanie udostępnione w specjalnej zakładce pod adresem www.sejmik.kielce.pl. (wzory dostępne w zakładce Logo 20 lat Województwa Świętokrzyskiego)
  • W miarę możliwości wyświetlenie filmu/ów przygotowanych z okazji jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego (wzory dostępne w zakładce Multimedia jubileuszowe)
  • Materiały promocyjne wydarzenia (m.in. plakaty, zaproszenia, bilety, katalogi, itp.) należy oznakować logotypem 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego np. w postaci stempla. (wzory stempli dostępne w zakładce Logo 20-lat Województwa Świętokrzyskiego)

Po zakończeniu wydarzenia prosimy o przesłanie informacji oraz dokumentacji zdjęciowej na adres mailowy 20lat@sejmik.kielce.pl, w celu zamieszczenia ich w zakładce poświęconej obchodom Roku Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego pod adresem www.sejmik.kielce.pl.