Jędrzejowski kiermasz ekonomii społecznej

Jędrzejowski kiermasz ekonomii społecznej

III Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej odbył się w Centrum Kultury w Jędrzejowie. To okazja do prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między podmiotami z tego obszaru. Gościem wydarzenia, była wicemarszałek Renata Janik oraz Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Organizatorem kiermaszu był Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Caritas Diecezji Kieleckiej.

Wydarzenie zainaugurowała wicemarszałek Renata Janik. – Cieszę się, że mogę dziś przyglądać się działalności podmiotów ekonomii społecznej, z terenu powiatu jędrzejowskiego. To budujące widzieć, że nasi mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i w różnych formach rozwijają swój potencjał. Spotkania z osobami, którym już się to udało są inspirujące i pokazują, że naprawdę warto – mówiła Renata Janik. Podkreślała, że przed regionem świętokrzyskim stoi ogromne wyzwanie rozwoju gospodarczego, a także rozwoju ekonomii społecznej. – Mam nadzieję, że wraz z rozwojem ekonomii społecznej, która na pierwszym miejscu nie stawia korzyści ekonomicznej, ale w centrum stawia człowieka, nasze województwo wiele zyska – dodała.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus podkreślała, że działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej należą do priorytetów Ośrodka. – Kiermasze ekonomii społecznej, to bardzo cenna inicjatywa, która potwierdza, że szeroka współpraca różnych podmiotów przynosi efekty, a także daje wsparcie tym, którzy tego potrzebują – mówiła Elżbieta Korus.

Zwiedzaniu stoisk wystawienniczo-informacyjnych towarzyszyły prelekcje. W programie znalazły się wystąpienia m.in. na temat rozwoju systemu gospodarstw opiekuńczych w Polsce, społecznych zamówień publicznych i możliwości dofinansowania projektów w konkursach społecznych ogłoszonych w ramach Osi IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Głównym celem organizowanego po raz trzeci wydarzenia było wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, jak również prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń oraz inicjowanie kontaktów między różnymi podmiotami ekonomii społecznej z tego obszaru.

 

Lokalizacja