„Poszerz swoje horyzonty”

konkurs dla dziennikarzy

Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej we współpracy ze stowarzyszeniem młodych dziennikarzy European Youth Press1 oraz z Café Babel2 ogłosiły już drugą edycję konkursu o Europejską Nagrodę dla Młodych Dziennikarzy 2009. W tym roku Europa obchodzi 20. rocznicę upadku żelaznej kurtyny
i 5. rocznicę przystąpienia do UE ośmiu środkowo- i wschodnioeuropejskich państw oraz Malty i Cypru.
Te rocznice są szczególną okazją dla osób z całej Europy, będących lub chcących zostać dziennikarzami, do podzielenia się przemyśleniami i poglądami na temat rozszerzenia Unii Europejskiej.
Komisja Europejska daje możliwość zaprezentowania swoich talentów większej liczbie młodych dziennikarzy. Obok dziennikarzy publikujących swoje artykuły w internecie lub w prasie, nagroda 2009 jest otwarta również dla dziennikarzy radiowych.

Konkurs potrwa do 31 maja 2009 r. Temat wszystkich nadesłanych prac (artykułów czy audycji radiowych) musi dotyczyć rozszerzenia UE i/lub wizji przyszłej Europy. Konkurs przeznaczony jest dla osób  w wieku 17 – 35 lat, będących obywatelami jednego z państw członkowskich, kandydujących do członkostwa lub będących potencjalnymi kandydatami do członkostwa w UE (krajów Bałkanów Zachodnich oraz Turcji).

Podczas oceny prac konkursowych członkowie jury z poszczególnych krajów będą poszukiwać przejawów talentu dziennikarskiego we wszystkich nadesłanych artykułach i nagraniach radiowych dotyczących kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej. Uczestnicy mogą zgłaszać się poprzez stronę internetową konkursu: www.EUjournalist-award.eu.
Można tam również znaleźć informacje na temat polityki rozszerzenia UE, ciekawe porady na temat ścieżki kariery zawodowej dziennikarza, a także interaktywny blog.

Zwycięskie artykuły i nagrania radiowe zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu, a artykuły opublikowane zostaną również w formie broszury. 35 zwycięzców konkursu o Europejską Nagrodę dla Młodych Dziennikarzy 2009 z poszczególnych państw zostanie zaproszonych na wycieczkę kulturalno-historyczną do Berlina na przełomie sierpnia i września 2009 r. W tym roku stolica Niemiec będzie bowiem obchodzić 20. rocznicę upadku Muru Berlińskiego. Pod koniec wycieczki zwycięzcy będą mieli okazję spotkać się z posłami UE, politykami, ambasadorami i zawodowymi dziennikarzami.
 
Więcej szczegółów na temat zgłoszenia do konkursu na stronie www.EUjournalist-award.eu