Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego

Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego

19 czerwca w Busku-Zdroju odbył się Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego. W obradach uczestniczyli: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Transportu Arkadiusz Kubiec oraz zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Mirosława Mochocka.

 
Na spotkaniu poruszono między innymi kwestię ustawy o publicznym transporcie zbiorowym  i konsekwencje dla samorządów po wejściu jej w życie. Szeroko omówiono możliwości korzystania przez powiaty z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obradom przewodniczył starosta jędrzejowski, Edmund Kaczmarek.