„Koziołki” za działania na rzecz bezpieczeństwa

„Koziołki” za działania na rzecz bezpieczeństwa

Powiat kielecki zajął pierwsze miejsce w XVIII edycji Nagrody „Koziołek”. Na drugim miejscu uplasował się powiat starachowicki, a na trzecim powiat konecki. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 17 maja 2017 roku w Korytnicy. Uczestniczył w niej marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który jest członkiem Kapituły Nagrody.

 

Po raz pierwszy wyróżniono  również sześć gmin za realizację w 2016 roku programu „Bezpieczne świętokrzyskie”. Otrzymali je: gmina Bieliny (powiat kielecki), Sitkówka-Nowiny (powiat kielecki), Baćkowice (powiat opatowski), Ożarów (powiat Opatowski), Czarnocin (powiat kazimierski) oraz miasto Skarżysko-Kamienna.

Idea Nagrody „Koziołek” zrodziła się w 2000 roku. Głównym jej celem jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego. Jest to również wyrażenie uznania za zaangażowanie w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

W skład Kapituły Nagrody „Koziołek” wchodzą: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Prezes Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”, Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego.