Lwowska – bis zaopiniowana

Zarząd Województwa wyraził pozytywną opinię, dotyczącą celowości budowy ulicy Lwowskiej – bis w Sandomierzu, stanowiącej dodatkową przeprawę przez Wisłę w tym mieście.