12

Międzynarodowa współpraca młodzieży

Od 2016r. samorząd województwa świętokrzyskiego oraz administracja państwowa obwodu winnickiego w Ukrainie wspierają współpracę młodzieży oraz organizacji młodzieżowych.

Zrealizowano wspólny projekt Winnicko-Świętokrzyska Akademia Młodego Lidera, w którym udział wzięło 15 młodych liderów ze Świętokrzyskiego oraz 15 młodych liderów z Winniczyny. Celem projektu było nawiązanie relacji i współpracy młodzieży oraz podniesienie ich kompetencji liderskich.

Systematycznie odbywają się także tematyczne wizyty studyjne, których celem jest wzajemne inspirowanie się, wymiana dobrych doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów między organizacjami młodzieżowymi.

W październiku 2018 z okazji 60 lat współpracy Obwodu Winnickiego oraz Województwa Świętokrzyskiego młodzież symbolicznie podpisała deklarację współpracy na kolejne dziesięciolecia.

Za organizacyjną stronę współpracy odpowiada Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przy merytorycznym wsparciu Rzecznika Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

20
2