Naród musi pamiętać. W 76. rocznicę pacyfikacji Michniowa

Naród musi pamiętać. W 76. rocznicę pacyfikacji Michniowa

12 i 13 lipca 1943 r. niemieccy żołnierze, w odwecie za pomoc niesioną partyzantom i przynależność do oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, zamordowali 204 mieszkańców Michniowa. Zginęły dzieci, kobiety, mężczyźni, starcy, wielu spłonęło żywcem w zamkniętych stodołach, innych rozstrzelano. Najmłodsza ofiara miała zaledwie 9 dni. Władze okupacyjne wydały zakaz odbudowy wioski. W 76. rocznicę tych wydarzeń, w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej rodziny zamordowanych, świadkowie wydarzeń, a także przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, reprezentanci samorządów lokalnych, kombatanci wzięli udział w uroczystościach upamiętniających ofiary pacyfikacji Michniowa.

Michniów to miejsce zbrodni czasu wojennego, ale też symbol olbrzymiej ofiary, poniesionej przez mieszkańców ponad 800 polskich wsi w walce o wolność ojczyzny. Co roku w tym miejscu czczona jest pamięć zamordowanych z rąk niemieckiego okupanta mieszkańców polskich wiosek.
W 76. rocznicę tragicznych wydarzeń, w Michniowie w uroczystościach ku czci ofiar pacyfikacji hołd zamordowanym oddali: podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, Anna Krupka wiceminister sportu i turystyki, reprezentujący samorząd województwa przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś oraz Marek Bogusławski członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk kombatanckich, mieszkańcy Michniowa.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą, po której głos zabrali przybyli do Michniowa reprezentanci rządu i samorządu.
Wojciech Kolarski podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy, który objął uroczystości patronatem honorowym.

 Poseł Krzysztof Lipiec odczytał list okolicznościowy skierowany do uczestników uroczystości w Michniowie od premiera Mateusza Morawieckiego.

 

Obecny w Michniowie minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski podkreślał rolę, jaką w działającym w latach okupacji ruchu oporu odegrali mieszkańcy wsi.

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś mówił o potrzebie pamiętania o ofierze, jaką mieszkańcy Michniowa złożyli za miłość do ojczyzny.

 

Uroczystości rocznicy pacyfikacji wsi odbywały się obok powstającego Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, którego udostępnienie zwiedzającym planowane jest jesienią bieżącego roku. Będzie to multimedialne muzeum, umożliwiające zwiedzającym poznanie historii polskich wiosek zniszczonych przez hitlerowców, ukazujące życie codzienne wsi w okresie okupacji, losy przedstawicieli mniejszości narodowych, sytuację mieszkańców Kresów Wschodnich, współpracę ludności wiejskiej z ruchem partyzanckim.
Ważnym elementem uroczystości ku czci ofiar pacyfikacji była wystawa, przygotowana przez Muzeum Wsi Kieleckiej, zatytułowana “Zabić, zrujnować, zniszczyć. Straty wojenne Kielecczyzny w II wojnie światowej 1939-1945”. Ekspozycja dokumentuje mordy, popełniane przez okupanta niemieckiego na mieszkańcach ziemi kieleckiej, zniszczenia materialne budynków, zabytków, obiektów przemysłowych i grabieże dóbr kultury, a także opowiada o planie i realizacji niszczenia narodu: wywozie do obozów pracy, przesiedleniach i obowiązkowych kontyngentach nakładanych na ludność.
Uroczyste spotkanie uświetnił koncert Zespołu Michniowianie oraz Zespołu Dziecięcego Miniaturka. Pod pomnikiem – mogiłą pomordowanych złożono kwiaty. Uczestnicy spotkania wzięli także udział w gawędzie historycznej, która odbyła się w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym w Michniowie.

 

 

 

 

Galeria zdjęć