NCBiR wesprze innowacyjność w Świętokrzyskiem

NCBiR wesprze innowacyjność w Świętokrzyskiem

Świętokrzyskie zostało drugim regionem, który zawarł porozumienie o współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zostało ono podpisane przez prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, dyrektora NCBiR oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa i członka Zarządu Województwa Jana Maćkowiaka. Obejmuje wsparcie regionu przez NCBiR w zakresie wdrażania „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3)”.

NCBiR powołane zostało latem 2007 r. jako agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

https://www.youtube.com/watch?v=UU50cBg4vmaLNeB_4p3b5epQ

Zakres współpracy obejmować będzie perspektywę finansową UE 2014-2020, a na jego mocy strony zobowiązują się do wsparcia merytorycznego i finansowego dla osiągania wspólnych celów poprzez udoskonalanie zarządzania i realizację programów regionalnych i krajowych oraz wspólnych inicjatyw, które bezpośrednio przekładają się na podniesienie innowacyjności gospodarki województwa świętokrzyskiego i całego kraju.

– Zyskujemy partnera o bardzo wysokiej reputacji. Liczymy na to, że dobre doświadczenia, które ta instytucja ma w kojarzeniu nauki z biznesem pomogą również naszemu regionowi i zainspirują naszych naukowców. Mamy nadzieję, że NCBiR pomoże nam w mądrym wykorzystaniu szans, jakie otwierają przed nami Strategia Innowacyjności i nowa perspektywa finansowa – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Celem stron podpisanego dziś porozumienia jest także współpraca w realizacji wspólnych działań edukacyjnych i promocyjnych, w szczególności w zakresie promocji idei innowacyjności, transferu nowoczesnych technologii oraz podniesienia świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz możliwości uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej przez jednostki naukowe.

– Chcielibyśmy tym porozumieniem utorować drogę dla województwa w finansowaniu wspólnych przedsięwzięć, które będą miały zasadniczy wpływ dla rozwoju nowoczesnej gospodarki w Świętokrzyskiem. Można sobie wyobrazić, że NCBiR oraz samorząd województwa robiłyby to niezależnie od siebie, ale robiąc to wspólnie, wyzwolimy dodatkowe synergie, jakie tkwią w gospodarce i nauce regionu i będziemy mogli połączyć nasze środki, dzięki czemu zrealizujemy ambitniejsze projekty. Dla nas to szansa, że to, co finansujemy, będzie miało bardziej globalny wymiar. Świętokrzyskie ma duży potencjał, jeżeli chodzi o innowacje. Jest to region dysponujący dużą bazą gospodarczą i szybko rozwijającą się bazą naukową – powiedział dyrektor NCBiR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

Współpraca nierozerwalnie wiąże się z efektywnym wdrażaniem „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+”. Dokument ten 24 lutego 2014 roku uchwalił Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

– Jest to bardzo ważne dla nas partnerstwo. Pomoże nam ono odpowiednio zdefiniować innowacyjność, przygotować plany wykonawcze dla strategii innowacyjności, tak, aby miała ona jak najwyższy wymiar. Chcemy najlepiej jak to możliwe wydawać pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Współpraca z NCBiR pomoże również podmiotom z województwa w dostępie do krajowych środków przeznaczonych na innowacyjność – powiedział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak.

Porozumienie ma charakter intencyjny, a szczegółowe zadania które będą realizowane wspólnie z NCBiR, określone zostaną w odrębnych dokumentach o charakterze roboczym.

Województwo Świętokrzyskie jest drugim polskim regionem – po Podkarpaciu – któremu udało się nawiązać współpracę z NCBiR.

Uroczystość podpisania porozumienia towarzyszyła XIII posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady Innowacji.