O aktywności społecznej mieszkańców Świętokrzyskiego

O aktywności społecznej mieszkańców Świętokrzyskiego

„Aktywność społeczna mieszkańców województwa świętokrzyskiego” – to tytuł konferencji zorganizowanej w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywatelskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. W konferencji, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, dyrektor ROPS UM Barbara Jakacka – Green, a także parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk naukowych oraz praktycy na co dzień organizujący pomoc dla osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Konferencja miała na celu zaakcentowanie korzyści płynących z budowania postaw obywatelskich w środowisku lokalnym. Uczestnicy spotkania dyskutowali o roli aktywności społecznej w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

– Tego typu spotkania są bardzo ważne. Przekazują nam niezbędne informacje o tym, jak skutecznie działać, gdzie i jak powinny funkcjonować instytucje, które wspierają sektor obywatelski. Kapitał społeczny ma i będzie miał kluczowe znaczenie jako czynnik rozwojowy dla konkurencyjności regionu. Ma on znaczenie porównywalne z rozwojem infrastruktury. Najczęściej poziom rozwoju regionalnego oceniamy przez to, jakie mamy drogi, zakłady pracy, ale zapominamy, że parametr, który też jest bardzo ważny to kapitał społeczny, mobilność, chęć to tego, żeby robić coś poza tym co obejmuje naszą prace i obowiązek – mówił marszałek Adam Jarubas.  

Samorząd Województwa od kilku lat stara się walczyć z barierami społecznymi, które powodują w naszym regionie relatywnie niską chęć do działania społecznego. Służy temu organizowany od kilku lat Kongres Stowarzyszeń. Marszałek Adam Jarubas wspomniał także o władzy, która powinna być ważnym elementem systemu społecznego, ale często samorządowcy nie widzą w działaczach społecznych swojego  partnera.

 – Jeśli nie będziemy mieć liderów –  ludzi, którzy będą swoim przykładem zachęcać innych do działania, ciężko będzie zrealizować dane przedsięwzięcie czy lokalną inicjatywę. Warto zacząć od rzetelnej diagnozy, bo tylko wtedy możemy szukać skutecznych metod leczenia małych mobilności – mówił marszałek Adam Jarubas.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań “Aktywność społeczna mieszkańców województwa świętokrzyskiego  – diagnoza społeczeństwa obywatelskiego”, które bardzo szczegółowo przedstawił dr Andrzej Kościołek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

– Ktoś powiedział kiedyś „Aby istnieć trzeba uczestniczyć” – mam nadzieję, że ta dewiza w społecznościach lokalnych jest realizowana każdego dnia. Prezentowane dziś wyniki pokazują, ile jeszcze musimy zrobić, aby nasz region aktywnie uczestniczył w życiu obywateli – poinformowała Barbara Jakacka – Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały metody rozwoju społeczności lokalnej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w świetle perspektywy finansowej 2014-2020.