Spotkanie Konsultacyjne W Tokarni (10)

O standardach mieszkalnictwa wspomaganego

Spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie, opracowywanego w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Projekt realizowany jest w partnerstwie z województwem lubelskim i podkarpackim oraz Caritas Diecezji Kieleckiej.

Celem projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie przygotowania do samodzielnego zamieszkania poza domem czy placówką opieki całodobowej osób ze schorzeniami psychicznymi.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wraz z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Partnerami są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”  i Caritas Diecezji Kieleckiej.

Do realizacji projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przystąpił w marcu br. – Wspólnie zastanawiamy się jak skutecznie pomagać osobom chorym psychicznie w środowisku lokalnym, jak prowadzić prace socjalną z osobami chorymi, które otrzymują wsparcie w postaci mieszkania. Mam nadzieje, że wypracowany model, będzie dobrym przykładem w tym zakresie – mówiła Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

W spotkaniu udział zwieli przedstawicielce Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz osoby z terenu regionu świętokrzyskiego zajmujące się problematyką zdrowia psychicznego. Konsultacjom został poddany dokument utworzony przez 24-osobowy Zespół ds. opracowania Standardu. Standard ten uwzględnia specyfikę zaburzenia psychicznego, aktualny stan zdrowia psychicznego po przeprowadzeniu konsultacji z lekarzem psychiatrą oraz czas po okresie hospitalizacji.

Wypracowany standard zostanie wdrożony i przetestowany na terenie pięciu gmin zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym: trzech gmin na terenie województwa lubelskiego, jednej gminy na terenie województwa podkarpackiego i jednej na terenie województwa świętokrzyskiego, będzie to gmina Masłów.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości usług realizowanych na rzecz osób chorujących psychicznie, zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług, zapobieganie ponownemu umieszczeniu osoby chorującej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym lub skierowaniu do placówki opieki całodobowej (DPS, ZOL, ZOP), a także na zwiększenie szans funkcjonowania osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć

Lokalizacja