Tur

O turystyce w Górach Świętokrzyskich

Powołanie Rady Programowej ds. Turystyki w Górach Świętokrzyskich, o realizacji projektów Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” oraz „Śladami kultury benedyktyńskiej” oraz o trasach rowerowych – 29 maja w Bodzentynie odbyło się spotkanie branży turystycznej Gór Świętokrzyskich. W dyskusjach uczestniczyli m.in.: marszałek Adam Jarubas, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Jacek Kowalczyk.

Marszałka Adama Jarubasa wybrano na honorowego przewodniczącego Rady Programowej ds. Turystyki w Górach Świętokrzyskich. Rada będzie forum do współpracy samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas spotkania podpisano umowę na 2 etap rewitalizacji Bodzentyna i dotację 4 mln zł na ten cel. Zdecydowano także o realizacji ścieżki rowerowej, która będzie biegła śladem po nasypie dawnej kolejki ze Świętej Katarzyny do Nowej Słupi.

Rozmawiano także o projekcie Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, inicjatywie, której koszt realizacji to ponad 21 mln zł, a dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej kwotą ok. 13,2 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt prowadzą wspólnie: gmina Nowa Słupia i Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (ROT).

Drugi partnerski projekt „Śladami kultury benedyktyńskiej” przygotowany przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wraz z Partnerami – gminami członkowskimi: Bieliny, Bodzentyn, Łagów i Pawłów uzyskał dofinansowanie w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (OSI Obszar Gór Świętokrzyskich). Całkowita wartość projektu wynosi ponad 20 mln zł, a wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi ponad 15,6 mln zł.