Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Widok Ogólny Na Uczestników Siedzących Przy Stołach Obrad

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Członkowie Rady dyskutowali o koncepcji budowy parkingu przy dworcu PKP w Kielcach, realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 74 oraz opiniowali projekt Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2022.

Uwagę uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli samorządu, strony rządowej, pracodawców oraz organizacji związkowych skupiła kwestia przebudowy obecnego dworca kolejowego w Kielcach oraz realizacji budowy parkingu, który miałby zostać usytuowany nad torami kolejowymi. W styczniu br. podpisano umowę na realizację tej inwestycji, zaangażowane są PKP Polskie Linie Kolejowe oraz samorząd Kielc. Rada dyskutowała o projekcie, konieczności poprawienia komfortu dla podróżujących, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o wpływie nowego budynku na środowisko naturalne. Na pytania obecnych odpowiadała m.in. wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór.

O stanie realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 74 mówili Zbigniew Cichy – zastępca dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach ds. Zarządzania Drogami i Mostami oraz Marta Bandrowska, naczelnik Wydziału Dokumentacji GDDKiA Oddział w Kielcach.

Rada skupiła się również na zaopiniowaniu projektu Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2022. Dokument ten, przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, jest efektem ścisłej współpracy i konsultacji, prowadzonych wśród instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów szkoleniowych, biorących udział w działaniach mających na celu promocję zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu, modyfikację systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego odpowiadającego na aktualną sytuację na rynku pracy.