Oferta Świętokrzyskiej Republiki Studenckiej w Porąbkach gm. Bieliny

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego.

Oferta Świętokrzyskiej Republiki Studenckiej w Porąbkach gm. Bieliny

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Ul. Paderewskiego 34 A
25-502 Kielce
fax 41 344 36 11
e-mail: est.sekretariat@sejmik.kielce.pl