Pierwsze posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pierwsze posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego i wicemarszałek Renata Janik uczestniczyli w pierwszym w tym roku posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas spotkania marszałek wręczył nominacje nowym członkom Rady – Markowi Bogusławskiemu, członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Agnieszce Buras, radnej Sejmiku. – Wszyscy jesteśmy rzecznikami społeczeństwa obywatelskiego, dlatego to gremium, które reprezentuje organizacje pozarządowe, panią wojewodę, Sejmik i marszałka powinno mieć baczenie i kontrolę nad wydatkami publicznych pieniędzy, przede wszystkim z kasy samorządu województwa – podkreślał Andrzej Bętkowski.

Podczas pierwszego posiedzenia Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego skonsultowano projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami regionu. Drugim punktem była aktualizacja „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2026”. Następnie odbyła się dyskusja na temat Zasad Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i przyjęcie planu pracy rady na 2019 rok.
-W tym roku organizacje pozarządowe będą miały do zagospodarowania, przy skutecznym aplikowaniu do programów kwotę 10 mln złotych. To pieniądze pochodzące z budżetu województwa i PFRON – u. Jesteśmy także na początku ogłaszania programów, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe, a to ponad 200 milionów złotych – powiedział Andrzej Bętkowski.
W ubiegłym roku organizacje pozarządowe podpisały z Urzędem Marszałkowskim w ramach projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 56 umów na ich dofinansowanie o łącznej wartości 43 milionów złotych.
Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego powstała w 2010 roku. Tworzy ją grono ekspertów reprezentujących różne środowiska” organizacje pozarządowe, Wojewodę Świętokrzyskiego, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego oraz merytoryczni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, którzy na co dzień współpracują z organizacjami pozarządowymi. Taki skład Rady gwarantuje rzetelność w konsultacjach uchwał prawa miejscowego oraz wymianę doświadczeń i opinii.

 

 

I 5619
Nominację radnej Sejmiku Agnieszce Buras wręczył marszałek Andrzej Bętkowski

 

g 5598
Nominację otrzymał Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Lokalizacja