W gminie Łopuszno rusza długo wyczekiwana inwestycja

W gminie Łopuszno rusza długo wyczekiwana inwestycja

W Eustachowie, w gminie Łopuszno Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wziął udział w uroczystym wbiciu łopaty pod budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków na potrzeby gminy. Koszt inwestycji to 16 mln zł, z czego połowa to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Oczyszczalnia ścieków będzie obsługiwać całą aglomerację, w tym miejscowości: Łopuszno, Wielebnów i Eustachów. W ramach inwestycji powstanie obiekt o przepustowości 600m3/dobę, a także infrastruktura towarzysząca, w tym droga dojazdowa.

Jak podkreślała wójt gminy Irena Marcisz, to inwestycja wyczekiwana przez gminę od 20 lat. – Obecnie mamy dwie funkcjonujące oczyszczalnie, ale one nie spełniają już potrzeb naszych mieszkańców. Nowoczesny obiekt, to także zabezpieczenie przed problemami tj. pojawiające się w wodzie bakterie, a wiem że z takimi sytuacjami borykają się inne gminy – mówiła wójt.

Budowa oczyszczalni dla Łopuszna oraz pobliskich miejscowości będzie kosztować ponad 16 mln zł. Dofinansowanie pozyskane przez gminę z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wyniesie około 8 mln zł. – Biorąc pod uwagę wysokie ceny i koszty wykonawców inwestycji, samorząd województwa świętokrzyskiego postanowił zwiększyć kwotę dofinansowania o 4 mln zł, co znacznie ulży budżetowi gminy – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa. – Gratuluję mieszkańcom tak ważnej inwestycji, która nie miałaby miejsca bez ich udziału, bez ich zgody. To także efekt naszej odpowiedzialności i mądrej współpracy, która przekłada się na lepszą jakość życia mieszkańców małych miejscowości – mówił. Piotr Żołądek zaznaczył, że realizując tego typu inwestycje województwo spełnia standardy, które nakładają dyrektywy unijne.

Główny obiekt oczyszczalni powstanie w Eustachowie. – Długo szukaliśmy odpowiedniej lokalizacji, która nie budziłaby zastrzeżeń mieszkańców, bo dziś trudno o jednomyślność. Szczęśliwie udało się to osiągnąć właśnie tutaj, dlatego szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców Eustachowa, którzy nam w tym pomogli – dodała Irena Marcisz.

Inwestycję wykona konsorcjum „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ze Staszowa. Jej zakończenie planowane jest na koniec 2019 roku.

W Łopusznie, Piotr Żołądek podpisał również umowę na dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 8.3.1 “Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”. Kwota całkowita to 792 161,25 zł. Dofinansowanie unijne 648 161,25 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Łopuszno poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w istniejącym Ośrodku Wsparcia Przedszkolnego w Grabownicy, Gnieździskach i Łopusznie oraz organizację zajęć dodatkowych dla 75 dzieci.

Lokalizacja