Spotkanie animatorów gminnych i powiatowych oraz Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych z Ekspertem ds. Modelu oraz Specjalistą ds. e-edukacji

MODEL KOOPERACJI dla gmin wiejskich został opracowany podczas pierwszego etapu realizacji Projektu. W ramach kolejnego „kamienia milowego”, opracowany MODEL współpracy międzysektorowej zostanie wdrożony i poddany testowaniu w 6 gminach wiejskich i 4 powiatach.

Logo Kamień

Pracownikami kluczowymi w pilotażowym wdrażaniu MODELU KOOPERACJI, są animatorzy gminni i powiatowi. Będą oni realizowali usługę poprzez pracę indywidualną i na rzecz pracowników instytucji gminnych i powiatowych województwa świętokrzyskiego oraz osób/rodzin uczestniczącymi w testowaniu. W celu realizacji założeń wypracowanego MODELU KOOPERACJI wybrano 10 animatorów z 6 gmin i 4 powiatów rekomendowanych do udziału w Projekcie. Usługa animacji świadczona będzie na rzecz Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), w skład których wejdą przedstawiciele podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

W celu omówienia pracy animatora, jak również podstawowego szkolenia z e-platformy Projektu 3 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie animatorów gminnych i powiatowych z Ekspertem ds. Projektu oraz Specjalistą ds. e-edukacji. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele wojewódzkich podmiotów sektorowych, których udział w testowaniu założeń MODELU jest dużym wsparciem merytorycznym, szkoleniowym i edukacyjnym dla podmiotów gminno-powiatowych, w tym również dla animatorów.

W pierwszej części spotkania Specjalista ds. e-edukacji – pan Jan Marković przeprowadził szkolenie podstawowe z zasad obsługi e-platformy.

Kamień 1
Spotkanie z Ekspertem ds. Modelu i Specjalistą ds. e-edukacji

Na e-platformie będą dostępne specjalistyczne i ukierunkowane treści, a ponadto stworzona zostanie bezpieczna przestrzeń do prowadzenia dokumentacji Partnerskich Zespołów Kooperacji oraz osób i rodzin, do dyskusji i udostępniania wszelkich informacji i materiałów.

2
Spotkanie z Ekspertem ds. Modelu i Specjalistą ds. e-edukacji

Druga część spotkania dotyczyła zaprezentowania założeń MODELU KOOPERACJI i przedstawienia dalszych działań przewidzianych w realizacji drugiego etapu Projektu. Ekspert ds. modelu – pani Anna Tomulewicz przedstawiła także główne założenia pracy animatorów i ich podstawowe obowiązki.

Logo Kamień