Spotkanie z nauczycielami w WDK

10 października br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Tadeusz Kowalczyk i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas spotkają się z nauczycielami i dyrektorami szkół.

 10 października br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Tadeusz Kowalczyk i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas spotkają się z nauczycielami i dyrektorami szkół.

 Pedagodzy z naszego regionu, we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, realizują wiele projektów edukacyjnych m.in.: projekt edukacji prawnej Paragraf” „Szkoła marzeń”, turystyczny projekt „Przygoda”, czy ekonomiczny „Przedsiębiorczość”.

 Spotkanie będzie więc  doskonałą okazją do podziękowania nauczycielom za ich zaangażowanie i wysiłek włożony w nauczanie oraz wychowywanie dzieci i młodzieży.
 Zaproszonym nauczycielom i dyrektorom zostaną wręczone listy gratulacyjne.