Świętokrzyska Nagroda Jakości – XVI edycja

Świętokrzyska Nagroda Jakości – XVI edycja

Pod przewodnictwem Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa, w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się posiedzenie Kapituły Świętokrzyskiej Nagrody Jakości inaugurujące XVI edycję konkursu. Podczas spotkania przyjęty został Regulamin Pracy Kapituły ŚNJ, ustalone kategorie nagród przyznawanych w ramach tegorocznej edycji konkursu oraz harmonogram prac.

Świętokrzyska Nagroda Jakości to nagroda ustanowiona przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Celem konkursu jest propagowanie idei zarządzania przez jakość (Total Quality Management) poprzez wyróżnianie najlepszych przedsiębiorstw i organizacji z terenu Województwa Świętokrzyskiego, stale doskonalących się, konsekwentnie wdrażających nowoczesne koncepcje zarządzania, ukierunkowane na zaspokojenie rosnących potrzeb i wymagań klientów oraz partnerów.