Świętokrzyska policja ma nowego szefa

Świętokrzyska policja ma nowego szefa

Inspektor Paweł Dzierżak, objął dziś stanowisko Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Dotychczas był zastępcą komendanta wojewódzkiego małopolskiej policji. Gratulacje nowo mianowanemu komendantowi złożył Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. 

Nowy komendant świętokrzyskiego garnizonu jest absolwentem wydziału pedagogicznego ze specjalnością wychowanie obronne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pracę zaczął w 1991 roku w oddziale prewencji policji w Krakowie, którym  od 2006 roku kierował. W 2012 roku został mianowany na zastępcę komendanta wojewódzkiego małopolskiej policji. Został odznaczony m.in. brązowym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana.

Podczas uroczystości, nowy Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Paweł Dzierżak dziękując za zaufanie, pokładane oczekiwania i nadzieje, z optymizmem oświadczył, iż dotychczasowe doświadczenie będzie starał się wykorzystać w pracy dla bezpieczeństwa mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Dariusz Augustyniak, kadra kierownicza garnizonu świętokrzyskiego, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, a także pozostałych służb mundurowych.

Lokalizacja