Świętokrzyskie wcześniaki przyjadą do Podzamcza

Świętokrzyskie wcześniaki przyjadą do Podzamcza

Około 800 rodzin wcześniaków, które przyszły w ostatnich latach na świat w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, otrzymało zaproszenia na kolejny, VI Zjazd Wcześniaków Świętokrzyskich. Impreza ma jednak charakter otwarty i mogą w niej uczestniczyć dzieci urodzone przedwcześnie w innych ośrodkach. Na potrzeby Zjazdu, podobnie jak w latach wcześniejszych, 15, czerwca zostaną udostępnione pomieszczenia Centrum Nauki Leonardo da Vinci, w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu. Patronem honorowym wydarzenia jest marszałek Andrzej Bętkowski.

VI Zjazd Wcześniaków odbywał się będzie w godz. 11-14. W niezwykłych wnętrzach Centrum Nauki Leonardo da Vinci, dla dzieci i ich rodziców, jak każdego roku, przygotowane będzie wiele atrakcji. Oprócz konsultacji specjalistów (w zjeździe udział potwierdzili m.in. neonatolodzy, pediatrzy, psycholog, fizjoterapeuci dziecięcy, neurolog, pediatrzy), moc atrakcji, zabaw przygotuje Akademia Kreatywności i Raj Urwiska. W Podzamczu stacjonował będzie Dentobus, w którym wykonywana będzie ocena stomatologiczna zębów dzieci.

Ewa Zajączkowska – prezes Stowarzyszenia na rzecz Wcześniaków Świętokrzyskich podkreśla, że z roku na rok, uczestników zjazdu przybywa i jest to fantastyczne, że rodziny mogą się spotkać, spędzić razem czas i pochwalić się dziećmi.
Grażyna Pazera – kierownik Kliniki Neonatologii w WSzZ mówi, że dzięki takiej integracji powstała wielka „rodzina”, skupiająca dzieci urodzone przedwcześnie. – Głos tej „rodziny” został usłyszany przez wiele osób, dzięki czemu neonatologia jest wspierana poprzez różne działania społeczne, decydentów. Rodzice czują to, że ich głos jest słyszany. Musi być to działanie nieustające, bo ratowanie życia dzieci urodzonych przedwcześnie, wymaga dużych nakładów finansowych, współdziałania specjalistów wielu dziedzin i różnych grup społecznych – tłumaczy doktor Grażyna Pazera.

W Zjeździe mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematyką wcześniactwa. Organizatorzy proszą tylko aby potwierdzić obecność np. za pomocą wydarzenia na FB

9917730336146 1556147005883940864 N
Patroni honorowi wydarzenia

 

VI Zjazd Wcześniaków patronatem honorowym objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Prezydent miasta Kielce. Patronami medialnymi wydarzenia są: Radio Kielce, TVP 3 Kielce, Radio eM Kielce, kieleckim oddział Gazety Wyborczej oraz dziennik Echo Dnia.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne kolejny rok z rzędu na potrzeby zjazdu udostępni nieodpłatnie Centrum Nauki Leonardo da Vinci.