Świętokrzyskie z grantami “Równać Szanse”

Świętokrzyskie z grantami “Równać Szanse”

Od osiemnastu lat Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży realizuje Program “Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego jednym z elementów jest konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz młodych ludzi w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Do konkursu grantowego “Równać Szanse 2018” zgłoszono 286 projektów, z czego do dofinansowania wybrano 108 przedsięwzięć. Wśród docenionych inicjatyw znalazły się również świętokrzyskie projekty.

Program “Równać Szanse” wystartował w 2001 roku, a jego celem było wspieranie działań wyrównujących szanse młodych ludzi z małych miejscowości w dostępie do edukacji. W ciągu osiemnastu lat wsparto tysiące pomysłów, poszerzono zakres działania i dostosowano Program do realnych potrzeb, tak by młodzi ludzie z małych miejscowości umieli samodzielnie i aktywnie planować własną przyszłość, byli przekonani o drzemiącym w nich potencjale i potrafili pozyskiwać wsparcie społeczne.
Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat, mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie.

Do edycji “Równać Szanse 2018” zgłoszono prawie 300 projektów ze wszystkich województw. Komisja Ekspertów wybrała 108 najciekawszych przedsięwzięć, w tym 9 z regionu świętokrzyskiego.
Stowarzyszenie Bielińska Przestrzeń Młodych otrzymało kwotę 6600 zł na projekt “Bieliny widziane oczami wewnątrz i zewnątrz”, polegający na organizacji zajęć integracyjnych i dziennikarskich, a także zaplanowaniu pozalekcyjnego życia młodych ludzi z terenu gminy Bieliny. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Jodła Bodzentyn pozyskał 8500 zł na działalność drużyny szachowej Szach Mat. Dotacje w tej samej kwocie przyznano również: Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie na stworzenie escape room, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radoszycach na organizację akcji bookcrossingowej, Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu z Solca-Zdroju na cykl zajęć ph. “Co w naszym powietrzu, wodzie i glebie piszczy?” oraz Suchedniowskiemu Ośrodkowi Kultury “Kuźnica” na realizację projektu “Suchedniów XD”. O 400 zł mniej otrzymały: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie “RoSa”, które zgłosiło inicjatywę pn. “W Sadowiu wszystko gra!” i Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na działania lokalne angażujące młodzież. W gronie wyróżnionych znalazł się też Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu, który zaproponował poznawanie fascynującego świata filmu w ramach “Akademii Filmowej”.