Szpitale z nowym sprzętem

Szpitale z nowym sprzętem

Kolejny sprzęt medyczny zakupiony ze środków unijnych w ramach działań związanych z pandemią koronawirusa trafił do świętokrzyskich lecznic.

Szpital w Staszowie wzbogacił się o urządzenia medyczne na łączną wartość 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 1,3 mln zł. Placówka zakupiła m.in. jezdny aparat cyfrowy RTG (o wartości 550 tys. zł), kardiomonitory, pompy infuzyjne, łóżka oraz wózek do transportu pacjentów. Zakupiony przez staszowską lecznice sprzęt wykorzystywany jest w obszarach izolacji pacjenta, które utworzono w celu przeciwdziałania oraz zwalczania koronawirusa.
Pierwszy unijny zakupy, w ramach działań związanych z zapobieganiem COVID-19, trafił także do szpitala w Busku-Zdroju. To aparat USG z trzema głowicami, który wykorzystywany jest do diagnostyki w strefie czerwonej szpitala, czyli przeznaczonej dla pacjentów, u których stwierdzono obecność koronawirusa lub występuje takie podejrzenia.
Koszt zakupu aparatu zamknął się w kwocie 189 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wniosło 110 tys. zł. Lecznica czeka na kolejną aparaturę medyczną, przewidzianą w ramach działań związanych z zapobieganiem pandemii. Pierwszych zakupów (m.in. pulsoksymetrów palcowych) dokonano także w lecznicy w Pińczowie.
Zakup sprzętu odbywa się dzięki zwiększeniu zakresu rzeczowego unijnego projektu Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie. W związku z epidemią COVID-19 projekt został rozszerzony o Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie i Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej. Ogółem w ranach zakupów związanych z COVID-19 do wszystkich czterech lecznic trafi dodatkowy sprzęt o wartości unijnego dofinasnowania 3 mln 275 tys. zł.
– Podejmujemy wszelkie działania, by skutecznie walczyć z koronawirusem, stąd nasza decyzja o przekazaniu na ten cel unijnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki temu możliwe są zakupy dla lecznic specjalistycznego sprzętu diagnozującego COVID-19 oraz leczącego pacjentów dotkniętych wirusem – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. Przypomina on, że ze środków unijnych tworzone i wyposażane są także laboratoria do diagnozowania koronawirusa.
Jak dodaje Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, te nadzwyczajne działania związane z doposażeniem placówek służby zdrowia to odpowiedź na sytuację, z którą przyszło się zmierzyć w obliczu pandemii. – Unijnym wsparciem objęliśmy wszystkie lecznice w regionie, zarówno duże szpitale wojewódzkie, jak i mniejsze placówki powiatowe. Specjalistyczny sprzęt medyczny sukcesywnie będzie pojawiał się w kolejnych placówkach, dla medyków zakupione zostaną także środki ochrony osobistej – mówi wicemarszałek Bogusławski.