Uchwała w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego