Umowy na organizację imprez aktywizujących sportowo i turystycznie osoby niepełnosprawne podpisane

Umowy na organizację imprez aktywizujących sportowo i turystycznie osoby niepełnosprawne podpisane

200 tysięcy złotych to łączna kwota, jaką Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wesprze organizacje pozarządowe, przygotowujące regionalne imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Pieniądze te pochodzą ze środków PFRON. Dziś (9 sierpnia) wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali umowy na finansowanie wycieczek, turniejów i zawodów z przedstawicielami 6 stowarzyszeń.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON zadania pn.: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”. – Dzisiaj podpisujemy umowy z 6 stowarzyszeniami i fundacjami, które chcą wspierać osoby niepełnosprawne i organizować z myślą o nich zawody, konkursy, spotkania, umożliwiając tym osobom aktywność społeczną i integrację z osobami zdrowymi, a także realizowanie swoich pasji – mówi wicemarszałek Renata Janik.

 

Umowę o wartości 5,5 tys. zł podpisało Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „AMABILIS” w Zgórsku, które przygotowuje IV Wojewódzki Turniej Bocce Osób Niepełnosprawnych. Wezmą w nim udział mieszkańcy domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy z powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, buskiego, włoszczowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, skarżyskiego i miasta Kielce. „Wodna przygoda – festiwal wodnej rekreacji” to przedsięwzięcie Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W jego ramach 60 osób niepełnosprawnych pozna żeglarstwo, spróbuje sił w kajakarstwie, będzie pływać rowerem wodnym i łodzią motorową. Na to zadanie stowarzyszenie otrzymało 16,9 tys. zł. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach „Szansa Dzieciom” otrzymało 9 tys. zł na realizację zadania p.n. „Wyprawa szlakiem dóbr kultury regionu Świętokrzyskiego „Zdobywamy sprawność praprzodków” w Tokarni. W Parku Etnograficznym, podczas jednodniowej imprezy, dzieci niepełnosprawne będą uczestniczyć w warsztatach m.in. garncarskich, wypieku chleba, wykonywania lalek. Świętokrzyska Akademia Sportu dzięki wsparciu w wysokości 8,8 tys. zł przygotuje Integracyjne Weekendy Sportowe, do udziału w których zaprosi 150 osób z powiatów kieleckiego, ostrowieckiego, starachowickiego oraz skarżyskiego. Kolejny projekt, który zostanie zrealizowany dzięki środkom z PFRON to “W góry do kultury 2019 – Program zintegrowanych działań kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niewidomych i słabo widzących Polskiego Związku Niewidomych z województwa świętokrzyskiego”. Kwota wsparcia to 16,6 tys. zł. Osoby z dysfunkcjami wzroku wezmą udział m.in. w spotkaniach czytelniczych przy użyciu książki mówionej, treningach kondycyjnych nordic walking, wyjściach turystyczno-rekreacyjnych. Projekt pt. “Razem pokonamy barierę niepełnosprawności na końskim grzbiecie” został zgłoszony przez Buski Klub Jeździecki Wiraż. Dzięki wsparciu 15,8 tys. zł dzieci i młodzież niepełnosprawna neurologicznie i intelektualnie weźmie udział w hipoterapii – wycieczkach konnych pokazujących krajobraz i atrakcje Ponidzia.

 

 

 

 

Galeria zdjęć