Spotkanie Z Samorządowcami Z Gmin Powiatu Opatowskiego I Sandomierskiego Nt. Funduszy Unijnych

Unijne fundusze na wsparcie przedsiębiorczości i rozwój społeczny

Przedstawiciele władz z gmin w powiatach sandomierskim i opatowskim gościli  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Samorządowcy, na zaproszenie Zarządu Województwa, uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym o konkursach organizowanych w ramach dostępnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Wójtów i burmistrzów powitali: marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Mariusz Gosek i Marek Jońca. Zarząd Województwa zachęcał do współpracy i sięgnięcia po fundusze unijne. – To środki, dzięki którym można wesprzeć rozwój gospodarczy, poprawić infrastrukturę, uzupełnić ofertę edukacyjną. W tej perspektywie pozostało jeszcze do wykorzystania 336 milionów złotych – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. Wicemarszałek Renata Janik zaznaczyła natomiast, że Zarząd czeka na sugestie, uwagi na temat potrzeb lokalnych samorządów, co będzie przydatne podczas określania kierunków kolejnej unijnej perspektywy finansowej. – Jesteśmy do dyspozycji również w kwestiach przydzielonych obszarów merytorycznych – zadeklarowali członkowie Zarządu Marek Jońca i Mariusz Gosek.

Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia działań samorządów gminnych oraz działań samorządów powiatowych i szkół zawodowych w zaplanowanych konkursach omówiły Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. – W planach mamy ogłoszenie trzech konkursów skierowanych do sektora MSP – na zasadach ogólnych, dla firm, które nie korzystały z dofinansowania unijnego w tej perspektywie oraz dla mikroprzedsiębiorstw o bardzo uproszczonej procedurze, na które przeznaczymy około 100 milionów złotych. Resztę środków rozłożyliśmy na trzy konkursy z zakresu infrastruktury zdrowotnej i społecznej oraz na wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pod kątem oświetlenia ulicznego – wyjaśniła dyrektor Irena Sochacka.
Natomiast Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, zachęcała do przygotowywania projektów obejmujących m.in. tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, świetlic środowiskowych, doposażania szkół w sprzęt komputerowy. – Zaplanowaliśmy także działania, które wesprą edukację dorosłych w zakresie rozwijania kompetencji językowych, ITC, czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz seniorów. W 2019 roku na szeroko pojęte cele społeczne mamy w ramach EFS 206 milionów złotych – tłumaczyła dyrektor.

Kolejne spotkania z przedstawicielami samorządów odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w następujących terminach:

  • 22 stycznia: gminy z powiatów buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego,
  • 24 stycznia: gminy z powiatów włoszczowskiego, koneckiego,
  • 25 stycznia: gminy z powiatów jędrzejowskiego, staszowskiego,
  • 31 stycznia: powiaty z woj. świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć

Lokalizacja