Unijne inwestycje w gminach Łączna i Pawłów

Unijne inwestycje w gminach Łączna i Pawłów

Przebudowa budynku po byłej szkole w Klonowie i budowa amfiteatru zostaną zrealizowane w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”. Natomiast w gminie Pawłów modernizowane będzie oświetlenie uliczne. Umowy na dofinansowanie projektu podpisała Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z Romualdem Kowalińskim, wójtem Gminy Łączna i wójtem Pawłowa Markiem Wojtasem.


Wartość projektu to 639 107,20 zł, a dofinansowanie unijne 445 121,05 zł. W ramach projektu przebudowany zostanie budynek po byłej szkole w Klonowie oraz zagospodarowane otoczenie. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury oraz rozszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców z terenu gminy Łączna oraz gmin ościennych.

 700730493603013 3559752367614197760 N
Umowę podpisują Agata Binkowska i Romuald Kowaliński

Natomiast w Pawłowie Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa podpisała z Markiem Wojtasem, wójtem gminy Pawłów umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pawłów”. Koszt całkowity projektu: 3 999 361,24 zł. Dofinansowanie: 3 399 457,05 zł. W ramach inwestycji planuje się wymianę/modernizację istniejących opraw na oprawy LED-owe, co spowoduje obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg poprzez montaż energooszczędnego sprzętu oświetleniowego.

14866927909 677315732693843968 N
Agata Binkowska i Marek Wojtas

Lokalizacja