Uroczystości 6-8 czerwca

W Warszawie wicemarszałek Grzegorz Świercz będzie gościem wielkiej Gali Finałowej 7. edycji Programu dla młodzieży „Mam Haka na Raka”. Tegoroczna edycja była poświęcona nowotworom układu chłonnego – chłoniakom.

 

Z 636 zgłoszonych zespołów Jury zaprosiło do konkursu „Znajdź Haka na Raka” 84 drużyny, które zaprojektowały kampanię społeczną. „Mam Haka na Raka” jest Ogólnopolskim Programem dla Młodzieży, którego ideą jest zaangażowanie młodych ludzi do kształtowania postaw dorosłych Polaków. „Mam Haka na Raka” skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski, a jego nadrzędnym celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych. Program trwa od 2007 roku, a każda edycja programu poświęcona jest innemu nowotworowi. Na przestrzeni sześciu lat zostały poruszone problemy takich raków, jak: piersi, szyjki macicy, prostaty, jelita grubego, płuc oraz nowotwór skóry – czerniak.

                                                                ***
W auli CEART-u Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbywa się II Sympozjum Naukowe Dzieci: Innowacyjne, Fascynujące, Pożyteczne, którego gościem jest Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

W Piekoszowie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem Pikniku Rodzinnego.

W Kurozwękach natomiast Piotr Żołądek uczestniczył będzie w konferencji podsumowującej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie projekt pt. „Nowe szanse – nowe możliwości”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu staszowskiego. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Sobota
Teatr pełen magii i tajemnic, mnóstwo konkursów z nagrodami dla całych rodzin, występy artystyczne i pokazy taneczne oraz liczne atrakcje dla najmłodszych znajdą się w programie Pikniku Rodzinnego „Samorządowcy Dzieciom”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i Dnia Dziecka. Festyn odbędzie się w godz. 10.00-13.00 na Placu Artystów w Kielcach. Gośćmi imprezy będą marszałek Adam Jarubas oraz Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Marszałek Adam Jarubas oraz Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będą także gośćmi imprezy plenerowej pt. „Baw się z nami LGD –ami”, która rozpocznie się o godzinie 13.00 w centrum Kielc: mostek nad Silnica przy ulicy Sienkiewicza i na Placu Artystów. W programie: barwny korowód, który przemaszeruje sprzed pomnika Henryka Sienkiewicza do Placu Artystów, występy artystów z terenu Lokalnych Grup Działania – występy zespołów dziecięcych, młodzieżowych, folklorystycznych, kabaretowych, oraz solistów. Zabawie towarzyszyć będą również pokazy walk rycerskich, występy orkiestr dętych. Na mostku nad Silnicą swój dorobek, działalność oraz sztukę ludową na żywo, zaprezentuje 18 Lokalnych Grup Działania.

Na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbędzie się wernisaż wystawy „100 lat Flotylli Wiślanej”, realizowanej w ramach projektu pod nazwą „100 lat Flotylli Wiślanej i regulacji górnego biegu Wisły” (godz.14.00). Gościem otwarcia wystawy będzie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Na zaproszenie Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, Rady Miejska w Połańcu i Zarządu OSP Rybitwy Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystość przekazania nowego budynku strażnicy Zarządowi OSP Rybitwy i wręczenie sztandaru dla jednostki.

Niedziela
W Ożarowie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa wręczy nagrody zwycięzcom Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa będzie także gościem Pikniku Rodzinnego i Świta Ludowego w Dziurowie, gm. Zawichost oraz Witosławskiej Górze, gm. Waśniów.

Na Rynku w Łagowie już po raz szesnasty odbędą się Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa. Uczestnicy imprezy w tym dniu będą mogli oddać krew, najcenniejszy dar niezbędny dla ratowania ludzkiego życia. W programie także występy: Kół Gospodyń Wiejskich, dzieci z terenu gminy Łagów oraz zespołu „Zbelutczanie”. Gościem imprezy będzie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa weźmie także udział w Święcie Ludowym w Masłowie.

Źródło: Biuro Prasowe UM