Uroczystości na Wykusie

Uroczystości na Wykusie

Uroczystości poświęcone Żołnierzom Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury-Nurt” odbywały się w miniony weekend w Bodzentynie, Starachowicach, na Wykusie i w Wąchocku. Marszałek Andrzej Bętkowski wziął udział w uroczystości na Wykusie, która odbyła się w sobotę, 15 czerwca. Polana nieopodal Wąchocka, była leśną twierdzą oddziałów Jana Piwnika „Ponurego” i Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. W uroczystości uczestniczyli również wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i Marcin Piętak, dyrektor Gabinetu Marszałka.

Główne uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandarów na Polanę Wykusową i odsłonięcia tabliczki pamiątkowej w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej oraz podniesienia flagi na maszt. Odprawiono mszę świętą polową w intencji mjr. „Nurta” i jego Żołnierzy. Wręczone zostały Policyjne Honorowe Odznaki Zasługi im. „Ponurego”. Na zakończenie odbył się Apel poległych i złożenie kwiatów.

Podczas uroczystości Hanna Stadnik pseudonim „Hanka”, Alina Szfach – prezes Okręgu Kielce Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz harcmistrz Rafał Obarzanek – prezes Okręgu Środowisk Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury Nurt”, wręczyli marszałkowi medal „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej”.

Na Wykusie
Spotkanie z Sergiuszem Pelpińskim

Na Wykusie marszałek Andrzej Bętkowski spotkał się z ostatnim żyjącym w Londynie żołnierzem z oddziałów Antoniego Hedy „Szarego” Sergiuszem Pelpińskim „Kawka”. Wcześniej w Starachowicach odsłonięta została rzeźba Mariana Świderskiego ps. „Dzik” oraz Edmunda Rachtana ps. „Kaktus”.

Lokalizacja